บริการออกแบบและประกอบตู้คอนโทรล,ตู้สวิทซ์บอร์ด,ตู้ MDB พร้อมบริการติดตั้ง

          ตู้ MDB หรือ สวิทช์บอร์ด  คือตู้ที่มีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยจะมี  Main Circuit Breaker เป็นตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารในอุปกรณ์เพียงตู้เดียว 

4 วัตถุประสงค์ของตู้ MDB
1. แจกจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อแจกจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ ต่างๆ 
2. ป้องกันระบบไฟฟ้าเป็นการป้องกันระบบไฟฟ้าหลักของพื้นที่ เพื่อป้องกันอุปกรณ์เกิดความเสียหายและป้องกันการระเบิดก่อให้เกิดอันตราย
3. แสดงสถานะในการทำงานและแสดงสถานะการใช้งานแบบคุณภาพของระบบไฟฟ้า
4. ระบบไฟฟ้าสำรองมีเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าฯมีปัญหาซึ่งระบบไฟฟ้าสำรองมีหลากหลายรูปแบบ


ตู้สวิทช์บอร์ด

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ttcontrolsystems.com

 

บทความแนะนำ
4 วัตถุประสงค์ของตู้ MDB

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

ตู้สวิทช์บอร์ด คืออะไร

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.